Số/Ký hiệu văn bản 950 /SYT-NVY
Ngày ban hành Jun 9, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu V/v Tăng cường giám sát phòng, chống nhiễm khuẩn E.Coli (EHBC)
Nội dung  V/v Tăng cường giám sát phòng, chống nhiễm khuẩn E.Coli (EHBC)

Tài liệu đính kèm