Số/Ký hiệu văn bản 1753/SYT-KH
Ngày ban hành Aug 12, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Văn Hảo
Trích yếu Báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại đơn vị.
Nội dung Báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại đơn vị.

Tài liệu đính kèm