Số/Ký hiệu văn bản 22/2013/QĐ-UBND
Ngày ban hành Apr 18, 2013 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm