Số/Ký hiệu văn bản 144/KH-UBND.VX
Ngày ban hành Mar 15, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016
Nội dung Kế hoạch hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016

Tài liệu đính kèm