Số/Ký hiệu văn bản 739-SYT-QLD
Ngày ban hành May 9, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm, sử dụng VTTH và hóa chất tại các đơn vị KCB năm 2011
Nội dung Về việc hướng dẫn thực hiện mua sắm, sử dụng VTTH và hóa chất tại các đơn vị KCB năm 2011

Tài liệu đính kèm