Số/Ký hiệu văn bản 403/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 14, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016
Nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tim hiểu pháp luật về an toàn giao thông" trực tuyến trên cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016

Tài liệu đính kèm