Số/Ký hiệu văn bản 4521/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 19, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Minh Thông
Trích yếu Quyết định Phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An đến năm 2020
Nội dung Quyết định Phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An đến năm 2020

Tài liệu đính kèm