Số/Ký hiệu văn bản 6997/UBND-NC
Ngày ban hành Sep 12, 2017 8:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Xuân Đại
Trích yếu V/v hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy 04/10
Nội dung V/v hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy 04/10

Tài liệu đính kèm