Số/Ký hiệu văn bản 70/2011/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 21, 2011 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Quy chế xét công nhận danh hiệu “Gương sáng Y đức” đối với CBCNVC làm công tác y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quy chế xét công nhận danh hiệu “Gương sáng Y đức” đối với CBCNVC làm công tác y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh (gọi chung là bệnh viện) trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm