Số/Ký hiệu văn bản 585-SNV-TCBM
Ngày ban hành May 29, 2012 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc kiểm tra sử dụng biên chế và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp
Nội dung Về việc kiểm tra sử dụng biên chế và hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp

Tài liệu đính kèm