Số/Ký hiệu văn bản 1462 /SYT- VP
Ngày ban hành Aug 30, 2010 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Về việc: Khắc phục hậu quả và báo cáo thiệt hại do cơn bão số 3
Nội dung Về việc: Khắc phục hậu quả và báo cáo thiệt hại  do cơn bão số 3

Tài liệu đính kèm