Số/Ký hiệu văn bản 376/KH-UBND
Ngày ban hành Jul 25, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký
Trích yếu Kế hoạch triển khai chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng
Nội dung Kế hoạch triển khai chỉ thị số 34/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Tài liệu đính kèm