Số/Ký hiệu văn bản Nghị quyết số: 142/2016/QH13
Ngày ban hành Apr 12, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
Trích yếu Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020
Nội dung Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020

Tài liệu đính kèm